Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet i Danmark, Sverige og Norge 5 måneder efter afslutningen af 1. verdenskrig, som en fredsbevægelse. Foreningerne NORDEN blev to gange indstillet til Nobels Fredspris, for foreningernes arbejde for at skabe internationale relationer, der kunne modvirke krig og ufred.

Vi foreslår, at vi med udgangspunkt i jubilæet markere os, som en forening, der har rødder i fortiden, men også bud på nutiden og fremtiden. Et udvalg, der suppleret med gode folk udefra, kan igangsætte en idepolitisk og fremadrettet debat, hvor vi ønsker at inddrage alle foreningens led. Enkeltmedlemmer, lokalafdelinger og kredse skal være med til at give deres bud på fremtiden. Så vil vi samle alle de gode ideer, og på 100-året fremlægge et omfattende og visionært program om fremtidens nordiske arbejde. Grundforudsætningen er allerede klar: det skal fortsat bygge på folkelighed. Et samarbejde, der er rodfæstet. Et samarbejde med bred folkelig appel. Men ud fra den forudsætning, kan alt komme i spil.

Vi skal markere 100-års jubilæet kulturelt og idepolitisk. Vi skal have en fest og invitere gode venner af foreningen med til festen. Vi skal vise, at NORDEN er for alle. Kendte og ukendte, unge og gamle.

Tidshorisont: Udvalget nedsættes på det konstituerende landsstyrelsesmøde den 11. juni 2016. Udvalget skal arbejde frem til og med 2019 og skal på repræsentantskabsmødet maj 2017 fremlægge en overordnet plan for forberedelsen, inddragelsen og gennemførelsen af jubilæumsaktiviteterne.

da_DKDanish