OBS! Udvalget er nedlagt. Du kan fortsat finde udvalgets referater på denne side.

Udvalgets kommissorium lød:

Det er udvalgets opgave at planlægge og udbygge Foreningen NORDENs landsdækkende aktiviteter, dette kan ske i samarbejde med lokalafdelingerne, kredsene, Nordisk Informationskontor i Flensborg.

Det er udvalgets opgave at undersøge mulighederne for hvordan kulturelle aktiviteter kan opnå ekstern støtte.

Det er udvalgets opgave at undersøge om der er andre projektopgaver end dem vi har eller får fra Nordisk Ministerråd, hvor Foreningen NORDEN kunne ansøge om at blive entreprenør.

Det er udvalgets opgave hvert år at arrangere et møde for tillidsfolk.

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN centralt kan understøtte aktiviteter for at skaffe nye medlemmer.

Udvalget skal sikre, at der udarbejdes forslag til toårige strategiplaner.

Udvalget har ansvaret for opfølgning af Foreningens NORDENs vedtægter.

Udvalget skal tage de initiativer, som er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen NORDENs Strategiplan.

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til forretningsudvalget.

da_DKDanish