Landsstyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens øverste politisk ansvarlige organ og består af ca. 40 personer, der er valgt af repræsentantskabet og kredsene. Foreningen NORDENs Ungdom (FNU) har ret til en observatør.

Landsstyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, udtaler sig om nordiske samfundsemner, følger op på repræsentantskabets beslutninger, sikrer, at de udføres, og har mandat til selvstændige initiativer.

Landsstyrelsen konstituerer sig med udvalg: Forretningsudvalget (syv medlemmer), som – assisteret af landskontoret – varetager de daglige forretninger, samt de udvalg landsstyrelsen ønsker til at behandle og komme med indstillinger på centrale dele af foreningens virksomhed.

Landsstyrelsen er sammensat af de af kredsene valgte medlemmer, samt indtil 10 af repræsentantskabet direkte valgte medlemmer. Den af repræsentantskabet valgte landsformand har naturligvis også sæde i landsstyrelsen.

Referat af Landsstyrelsens møder tilgår via foreningens hjemmeside lokalafdelingerne samt de samarbejdende og støttende medlemmer til orientering.

da_DKDanish