Udvalg nedsættes af Landsstyrelsen, men har ingen selvstændig kompetence. Landsstyrelsen udarbejder et kommissorium for udvalgene, konstituerer dem og vælger en formand. For at sikre koordination vil der altid være et medlem af Forretningsudvalget som formand for udvalgene.

Referat af udvalgsmøder tilgår via foreningens hjemmeside lokalafdelingerne samt de samarbejdende og støttende medlemmer til orientering.

da_DKDanish