Regler for rejserefusion

I forbindelse med deltagelse i repræsentantskabsmøder dækkes omkostningerne for repræsentantskabsdeltagere, der opfylder de i vedtægterne anførte kriterier for deltagelse – herunder rejsebidrag inkl. pladsbillet for én delegeret fra hver lokalafdeling, for den del af prisen på en rejse efter billigste måde maksimalt 2. klasse tog, der overstiger 50 kr.

I forbindelse med deltagelse i landsstyrelses- og udvalgsmøder og ved deltagelse i forretningsudvalgsmøder og eksterne repræsentationer dækkes transportomkostninger.

I udgangspunktet dækkes transportomkostninger med op til 2. klasse tog samt pladsbillet. Hvis helt særlige forhold taler for det, kan der efter forudgående individuel vurdering, dækkes transportudgifter til anden transportform. Ved kørsel i egen bil dog kun hvad der svarer til statens laveste takst.

Hvis et møde aflyses, så rabatterede billetter ikke kan refunderes, refunderer landsforeningen indkøbte billetter.

I aktiviteter, som planlægges og afvikles af udvalgene, kan udvalgets medlemmer deltage efter samme regler, som gælder deltagelse i udvalgsmøder.

Disse regler er vedtaget af Forretningsudvalget den 8. december 2009.

da_DKDanish