Det er vedtægtsbestemt, at foreningen skal have et forretningsudvalg.

Forretningsudvalget varetager – assisteret af landskontoret – de daglige forretninger under ansvar over for landsstyrelsen.

Forretningsudvalget – herunder næstformanden – vælges for et år ad gangen af og blandt landsstyrelsens medlemmer. Forretningsudvalget består ud over landsformanden af seks medlemmer, hvoraf de fire skal vælges blandt de kredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges blandt de kredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Referat af Forretningsudvalgets møder tilgår via foreningens hjemmeside lokalafdelingerne samt de samarbejdende og støttende medlemmer til orientering.

da_DKDanish