OBS! Udvalget er nedlagt. Du kan fortsat finde udvalgets referater på denne side.

Udvalgets kommissorium lød:

Kommunikationsudvalget skal komme med forslag til styrkelse af såvel landsforeningens som lokalafdelingernes synlighed.
Kommunikationsudvalget skal komme med forslag til forbedring af foreningens eksterne kommunikation

  • foreningens hjemmeside
  • sociale medier
  • forholdet til pressen
  • foreningens blad Norden Nu

Kommunikationsudvalget skal vurdere foreningens profil, herunder komme med forlag til et mere genkendeligt, samlet udtryk.

Kommunikationsudvalget skal evaluere foreningens interne kommunikation og komme med forslag til forbedringer.

da_DKDanish