I Foreningen NORDEN ønskes, at lokalafdelingerne arbejder med nordisk litteratur. Lokalafdelingerne anbefales at etablere læsekredse om nordisk litteratur og at lokalafdelingerne knytter rejseaktivitet til læsekredsarbejdet.

 

Aktiviteter

Med udgangspunkt i lokalafdelingens normale virksomhed kan et læsekredsarbejde igangsættes. Flere af de ordinære lokalafdelingsaktiviteter kan kombineres med læsekredsarbejdet.

 • Foredrag
 • Film
 • Fællessang
 • Musik og drama
 • Film
 • Rejser

Introduktionsaften

Læsekredsen samles til en introduktionsaften, hvor det valgte emne bliver præsenteret.

 • Emne: Emnet skal vælges ud fra foreningens nordiske formål. Emnet må gerne behandles bredt, så der bliver plads til såvel klassisk som moderne litteratur. De unge skal beriges med klassikere og de ældre med den nutidige litteratur.
 • Oplæg af kompetent person: Det kunne fx være Anette Jensen fra Nordisk Informationskontor i Flensborg, en lokal bibliotekar, en lærer fra det lokale gymnasium, en lokal præst eller den, man nu kender, der kan formidle litteratur.
 • Udlevering af kompendium: Kompendier om islandsk, færøsk, norsk, svensk og finsk litteratur kan pt. rekvireres fra Nordisk Informationskontor i Flensborg for en meget rimelig pris.
 • Kaffe: Det er betydningsfuldt for vinterens sammenhold, at der gives plads til almindelig snak omkring en kaffepause.
 • Valg af romaner til vinterens læsning: Bestemmes normalt i fællesskab efter oplægsholderens introduktion.
 • Indledere til de forskellige aftener: En meget brugt praksis er, at de forskellige afteners indledere melder sig den første aften.
 • Aftal evt. kaffeordning

Tovholderens arbejde

 • Bestilling af bøger på folkebiblioteket: Erfaringen er, at man får en utrolig god hjælp fra folkebibliotekerne, der efter aftale bestiller de enkelte bogsæt hjem til de rigtige datoer. Man bør være opmærksom på, at nogle romaner kan være meget populære og derfor svære at få fat på i nødvendigt antal. Det er derfor af vigtighed, at tovholderen og bibliotekaren snakker sammen om, hvordan de enkelte romaner skal fordeles ud over sæsonen.
 • Afhentning af bøgerne på biblioteket: Tovholderen låner alle bøgerne.
 • Distribution af bøgerne: Husk at notere numre og bibliotek ned for de bøger, som hver enkelt deltager får udleveret!
 • Rettidig indsamling af bøgerne efter brug!
 • Aflevering af bøger på folkebiblioteket.

En læsekredsaften

 • Velkomst
 • Indlederen gennemgår den læste roman – evt. med omtale af det øvrige forfatterskab.
 • Alle giver deres besyv med
 • Kaffe
 • Afrunding af den litterære del
 • Hvem skal låne bøger til næste gang?

Opfølgning af læsekredsarbejdet

 • Litterære foredrag
 • Udstillinger
 • Film
 • Musik
 • Rejser
 • ?

Hvorfor læsekreds?

 • Billigt
 • Relevant
 • Let at organisere
 • Nye ansigter (evt. som nye medlemmer efterhånden)
 • Skabelse af fast kerne i foreningsarbejdet
 • Kendskab til nordisk litteratur

Organisation

 • Tilrettelæggelse og annoncering
 • Tovholdere: litteraturmenneske + praktisk gris
 • Godt mødested, hvor man kan drikke kaffe!
 • Overskueligt antal læsekredsaftener
 • God forbindelse til det lokale bibliotek
 • Relevant
da_DKDanish