OBS! Udvalget er nedlagt. Du kan fortsat finde udvalgets referater på denne side.

Udvalgets kommissorium lød:

Det er udvalgets opgave at sikre og udbygge kontakten til nuværende og fremtidige skole- og biblioteksmedlemmer.

Udvalget er ansvarlig for, at der udkommer minimum to udgaver af Nordisk Skolenyt og Biblioteksnyt hvert år.

Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne i højere grad involveres i Den Nordiske Biblioteksuge, især fra 2009 hvor Nordisk Ministerråds tilskud til projektet bortfalder.

Udvalget skal etablere en lovovervågning som sikrer, at Foreningen NORDEN kan afgive høringssvar, når der fremsættes lovforslag, som har betydning for de nordiske elementer i dansk lovgivning inden for skole- og biblioteksområdet.

Udvalget skal med udgangspunkt i den indstilling, som FNF’ s direktører forventes at afgive om det fremtidige Nordjobb, komme med en indstilling til hvordan vi fra dansk side ønsker at Nordjobb udvikles.

Udvalget skal søge at skabe en formaliseret kontakt til CIRIUS vedr. de skolerejser, som tidligere blev arrangeret i Foreningen NORDENs regi.

Udvalget skal undersøge samarbejdsmulighederne med lærerseminarerne og projekt Sprogpiloter med henblik på at kunne understøtte hinanden i at nordiske tekster og det nordisk sprog bliver et naturligt element i undervisningen.

Udvalget skal følge udviklingen i nordiske lærerudvekslinger og venskabsskoleklasser og komme med forslag til hvordan området kan udbygges.

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen NORDENs Strategiplan 2008-2010.

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til forretningsudvalget.

da_DKDanish