OBS! Udvalget er nedlagt. Du kan fortsat finde udvalgets referater på denne side.

Udvalgets kommissorium lød:

Foreningens største problem er at komme af med de budskaber, vi har. Vi har formået over en årrække at skabe en homogen opfattelse af Norden og Nordens rolle i dag – en politik, der både rækker tilbage og frem og som har opbakning i medlemskredsen.

Ud fra grundstammen i den politik er det enkelt at producere aktuelle kommentarer til nordiske spørgsmål, hvilket vi nok er knap så gode til/eller har ressourcer til. Vores erfaring er også, at det er næsten umuligt at “sælge” nordiske nyheder til pressen, og derfor bliver opgaven ikke prioriteret. Hvad der er op og ned i denne sag, er svært at sige.

Det er i hvert fald klart nok, at pressen ikke interesserer sig for det nordiske, selv organisationer som har langt flere penge til at skabe nordiske nyheder må sande dette (NMR/NR). Men det kan også godt være, at vi ikke har været vedholdende og dygtige nok. Hvis vi skaber politik gennem en ekstra indsats på dette område med et politisk udvalg, er det også vigtigt, at budskaberne ikke kommer til at ligge i en skrivebordsskuffe, men kommer ud. Derfor et forslag om at danne et medieudvalg, der kan hjælpe på nyhedsstrømmen indadtil og udadtil.

Derfor foreslås det, at landsstyrelsen nedsætter et medieudvalg, der som sin primære opgave skal sikre formidlingen af foreningens budskaber på det nordiske politikområde til såvel offentligheden som til foreningens medlemmer og tillidsfolk. Det første med det klare sigte, at få flere medlemmer gennem folk, der støtter det budskab, vi er ude med – det andet for at sikre den fortsatte homogenitet, så der ikke opstår et skisma mellem ledelsens udmeldinger og medlemmernes tanker.

Det betyder, at ud over offentlighedens presse på alle platforme og i alle udgaver, skal udvalget også se på de interne informationsgange. Udvalget sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en aktiv journalist, en særlig nordisk interesseret redaktør, samt foreningens egen redaktør. Udvalget betjenes af landsforeningens redaktør.

 

da_DKDanish