OBS! Udvalget er nedlagt. Du kan fortsat finde udvalgets referater på denne side.

Udvalgets kommissorium lød:

Arbejdsgruppens kommissorium er at komme med forslag til at fastholde og styrke medlemssituationen i Foreningen NORDEN.

1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et materiale, som kan inspirere lokalafdelingerne til at skaffe nye medlemmer. Der kan hentes ideer i lokalafdelingernes programmer. Af medlemsstatistikkerne kan man se hvilke lokalafdelinger, der har fremgang og bruge disse lokalafdelinger som eksempler på bedst praksis. Også den seneste medlemsundersøgelse kan være til inspiration for arbejdsgruppen.

2. Arbejdsgruppen skal også se på landsforeningens muligheder for at rekruttere nye med-lemmer, specielt skole- og biblioteksmedlemmer, samt støttemedlemmer.

3. Arbejdsgruppen skal endvidere se på, om de tilbud til tillidsfolkene, som landsforeningen står for (tillidsmandsmødet, idekataloger, hjemmesidens intranet mm.) er tidssvarende og tilstrækkelige.

Tidsplan

Arbejdsgruppen blev først endeligt nedsat i december 2012. På grund af gruppens lille størrelse og deltagernes adresser mødes gruppen til arbejdsmøder i Vejle. Mellem møderne vil der være mail- korrespondance.
Arbejdsgruppen satser på at være færdig og komme med en endelig rapportering til landsstyrelsesmødet den 14. september 2013.

da_DKDanish