OBS! Udvalget er nedlagt. Du kan fortsat finde udvalgets referater på denne side.

Udvalgets kommissorium lød:

Foreningens fornemste opgave er på formålsparagraffens grundlag at skabe politik. Både den langsigtede politik, som står i naturlig forlængelse af det historiske grundlag, og den aktuelle. Den langsigtede politik er rimelig veldefineret, men omsætningen til aktuel handling har været mindre prioriteret.

Vi er en idepolitisk forening med et politisk, men partipolitisk neutralt, formål. Vi er en folkelig forening, der skal definere den ideelle fordring for det nordiske samarbejde. En forening, der skal være både vagthunden, der passer på de resultater, der allerede er opnået og på driveren, der driver samarbejdet fremad.

Vi skal tage den ideelle fordring alvorlig, så vi ikke bliver en del af den dagsaktuelle partipolitiske nordiske debat. Vi skal sætte fyrtårne for samarbejdets fremtidsmulig-heder. Vi skal med andre ord kunne gå længere, end de valgte politikere, da vi ikke skal tage de samme hensyn til det samlede billede, men kan koncentrerer os om den nordiske del – uden at vi skal virke naive.

Formålsparagraffen taler om samarbejdet indadtil og udadtil. Indadtil drejer sig om at nærme sig hinanden – udadtil sikrer, at det nordiske ikke står i vejen for de internationale/globale udfordringer. Med andre ord, at det nordiske samarbejde ikke bliver snævert skuende og protektionistisk.

Derfor foreslås det, at landsstyrelsen nedsætter et Politisk Udvalg, der kigger på foreningens langsigtede politikformuleringer og reagere med baggrund i disse på aktuelle nordiske udfordringer. Udvalget sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en politiker fra hver side i folketinget og et par forskere i hhv. indadtil og udadtil rettede områder. Udvalget betjenes af landskontorets generalsekretær.

 

da_DKDanish