OBS! Udvalget er nedlagt. Du kan fortsat finde udvalgets referater på denne side.

Udvalgets kommissorium lød:

Informationsudvalget fastlægger retningslinjer for kommunikation (udgivelser, design for hjemmeside, pressepolitik m.m.).

Informationsudvalget har ansvar for den overordnede kommunikation – eksternt om foreningens kerneydelser og internt om overordnede/tværgående organisatoriske forhold.

Udvalget har sammen med redaktøren af medlemsbladet NORDEN Nu ansvaret for at den fastlagte strategi og handlingsplan for bladet følges.

Udvalget skal medvirke til at det er et medlemsblad af meget høj kvalitet.

Det er udvalgets opgave – sammen med redaktøren – at komme med ideer til artikler i Norden Nu.

Udvalget skal komme med forslag der kan forbedre bladets økonomi. Dette kan bl.a. ske ved udbud af annoncer i bladet, uden at bladet på nogen måde må komme til at ligne et annonceblad.

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN kan benytte lokalafdelingernes rejsetilbud i en offensiv medlemskampagne.

Udvalget skal medvirke til at Foreningen NORDEN får en mere offensiv profil i forbindelse med indlæg og kronikker i diverse medier.

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN via sin hjemmeside kan udnytte den nye teknik til en tæt dialog med foreningens medlemmer, idébank, blog etc.

Udvalget har til opgave at sørge for en tæt kontakt til de øvrige FNF-foreningers informationsudvalg e.l., ligesom muligheden for en tættere dialog med Nordisk Ministerråd og Nordisk Råds informationsafdeling skal undersøges.

Udvalget holder mindst to møder årligt. Fra mødet udfærdiges et referat og en indstilling til forretningsudvalget.

da_DKDanish