Foreningen NORDENs landskontor har en aftale med KODA/Gramex, hvor vi betaler et årligt gebyr, der dækker foreningens og lokalafdelingernes forbrug.

 

Det betyder, at Foreningen NORDENs lokalafdelinger  afgiftsfrit kan benytte sig af kulturelle indslag produceret af andre i form af musik, film mv. i forbindelse med arrangementer med mindre end 200 deltagere.

Foreningen NORDENs overenskomst med KODA og GRAMEX

Hvorfor skal man betale til Koda og Gramex?

Musik er beskyttet af ophavsretsloven og det betyder, at du skal have tilladelse fra dem, der har lavet musikken, før du må bruge musik i din virksomhed. Du kan altså ikke uden videre spille musik for dine kunder, uden at du først har lavet en musikaftale med Koda og Gramex.

Når du har startet en musikaftale og betaler til Koda og Gramex er det lovligt for dig at spille musik offentligt. At musik bliver spillet i offentligt betyder, at musikken bliver spillet et sted, som alle kan få adgang til, ved fx at besøge en cafe, butik, frisør eller lignende, eller ved at købe billet til en koncert.

I Danmark repræsenterer Koda og Gramex komponisters, sangskriveres og musikeres rettigheder. Vi sikrer, at de får fair betaling, når folk bruger deres musik. Når kunstnerne melder sig ind, laver Koda og Gramex aftaler og indhenter betaling på deres vegne og sørger for sende betalingen til dem, der har lavet musikken.

Hvis du vil bruge musik i din virksomhed, skal du derfor lave en aftale med Koda, for at du ikke kommer til at overtræde loven.

www.koda.dk

 

 

da_DKDanish